Világnézet világnézet és világnézet világnézet


Világnézet – Wikipédia

Nem tudom megszokni. Nem tudok egyébre gondolni.

világnézet világnézet és világnézet világnézet látásvesztés szemüveg

Minden jelentéktelen esemény, minden szó. Minden kis életatom fertőzve van már az egész szörnyűséggel. Megpróbálom kicsukni ekkor az életet.

gyermek látása

Könyvekbe világnézet világnézet és világnézet világnézet, eszmékbe, kultúrába. S egyszerre csak azon kapom magam, hogy könyvekben, eszmékben, kultúrában is a háború csíráit keresem.

Világnézetek összehasonlítása

Aki keres, talál. Ó legkedvesebb könyvem is meg van fertőzve! Minden gondolat amit a háború előtt leírtak bölcseink, költőink, jelentőssé válik: mintha mindenkiből oly lelkiállapot, világnézet leselegne elő, mely a háború mélységes okainak kifejezése.

  • A mitologikus többistenhit úgy alakult ki a primitív teizmusból, hogy az egykori egy istenség megnyilvánulásai és szerepei szétváltak és megszemélyesültek.
  • Lásd ujjaival a bőrön
  • Ez a szócikk szaklektorálásratartalmi javításokra szorul.
  • A VESZEDLMES VlLÁGNÉZET
  • A látószerv megsértése gyermekek myopia hyperopia esetén

Azoknak az okoknak, melyek nem az eseményekben, nem a politikusok civódásaiban, hanem a kornak titkos lelkében rejlenek. Utólag minden megmagyarázható. A legszeszélyesebb arabeszkekbe ha egy kicsit távolodunk tőlük szabályos figurákat, emberi arcokat, állati alakokat vagyunk hajlandók belelátni.

Így van ez az eseményekkel is. Myopia causes fontosabb valamely esemény, annál kevésbé tudunk belenyugodni, hogy a világ vak folyása hozta volna létre: a tények ostoba gördülése, mely bár okoktól szorosan meghatározott, előttünk valahogy mégis mindig véletlennek fog föltűnni.

Mélyebb okokat, morális szükségességeket — a történelem logikáját fogjuk keresni mindig: s aki keres, talál. Ez is a magunk vigasztalásának egy módja.

A materialista világnézet és az Istenbe vetett bizalom

Mert előbb vigasztalódunk azzal szemben, amit mélységesen szükségesnek s világnézeti fontosságúnak gondolunk. De a jelentéktelen, a kicsinyes és külsőséges okok hatalma iszonyú!

Pedig ezek kormányozzák a világot. Én meg vagyok győződve, hogy a történelem logikátlan, s úgynevezett mélyebb világnézet világnézet és világnézet világnézet a világháborúnak sincsenek.

RAVASZ LÁSZLÓ: A VILÁGNÉZET

A világháború a történelem legmonstruózusabb véletlensége: amennyiben véletlenség minden, ami nem messzebbre látó szándék és terv szerint, hanem apró okoknak időben találkozásából és egymásra hatásából származik.

Ilyen a háború. Emberek csinálták, kétségkívül s köztük néhányan teljes és bűnös szándékossággal is. De az ő szándékosságuk véletlenség a történelemben. Véletlenség azon hatalmas embertömegek egészére nézve, melyeknek életébe oly mélyen és átkosan belenyúlt.

Kívülük álló valami; semmi szükségszerű gyökere nincs az ő lelkükben.

A VESZEDLMES VlLÁGNÉZET

E nagy embertömegek életéből, gondolkodásának és érzésének mai stádiumából folyó szükségességét a háborúnak, aki látja, bizonnyal úgy látja csak, mint aki emberi formákat lát a felhőkben, arcokat arabeszkek szeszélyeiben.

Azonban ha nem is világnézeti ok idézte elő a háborút, kellett lenni valaminek a kor világnézetében, ami lehetségessé tette. Elsősorban arra gondolok, ami lehetségessé tette, hogy az emberek e1tűrjék.

Mert ez a világháború legnagyobb csodája.

  • Domanovszky - Magyar művelődéstörténet
  • RAVASZ LÁSZLÓ: A VILÁGNÉZET | Domanovszky: Magyar művelődéstörténet | Kézikönyvtár
  • Rövidlátás gyermekeknél és serdülőknél

Az, hogy egy ilyen, értelmileg nagyon felvilágosodott s a szabad szó és gondolat minden eszközeivel ellátott korban — száz évvel a francia forradalom diadala után — lehetséges legyen ez az értelmetlen iszonyat, minden szabadságnak és emberi jognak ez a tökéletes elnyomása, aminek példája még nem volt a földön.

Tűrhetők voltak a régi háborúk.

  1. A helminth invázió gyanúja
  2. világnézet - Lexikon ::

Tűrhetők a vadság ökölharcai, míg a lelkek nemesebb és szabadabb horizontokat nem ismertek. Tűrhetők a fejedelmek zsoldoshadai, míg a nemesebb egyén viszonylagos szabadsággal vonhatta ki magát durvaságaikból.

világnézet világnézet és világnézet világnézet milyen káros a számítógép a gyermekek látására

Tűrhetők a vallásháborúk és szabadságharcok, míg valamely eszme RMAPO a szemészet számára jelszó a célnak és értelemnek legalább látszatát megadta. De hogyan tűrhető a céltalanság és rabság háborúja a mai szellemi horizontok mellett?

De a történelem eléggé megmutatta, hogy az emberek a muszájt sem tűrik, ha az minden gondolatukkal és érzésükkel az uralkodó világnézettel — ellentétben van; inkább belepusztulnak, s kemény falakba zúzzák fejüket.