Látószervek szerkezetének anatómiája


  • Osztályok a látás szerveinek megerősítésére
  • Szaglószerv organum olfactus Más emlősökhöz viszonyítva az ember gyenge szaglású élőlény.
  • Anatómia, Sejt-, Szövet- és Fejlődéstan - SotePedia
  • Anatómia - 1. Látószerv – organum visus - MeRSZ
  • A szemészet kézikönyve 1.
  • Jiucu4ka Látószervek anatómiája és szerkezete These writing graphic organizers are the perfect tool to help your students gets started with the writing process.
  • Bates látás helyreállítási tanfolyam

Lenhossék Mihály dr. Budapest, Lenhossék Mihály dr.

A látószervek a törzs kibővített végében helyezkednek el, az állat farka a másik vége, hegyes. A hossza eléri a 3 cm-t, anatómiája hasonló a többi flatwormhoz.

Budapest, Érzékszervek - Látószervek szerkezetének anatómiája Szövettani szerkezet. A sclera tömött rostos kötőszövetből áll ; lapos, enyvadó nyalábok alkotják, amelyek a felszínnel va­lamennyien párhuzamosan haladnak, de ebben a síkban külön­böző irányban járnak.

myopia és távoli látótávolság optikai a látás kezelésének módszerei

A sclera is lemezes szerkezetű, mint a cornea, de nem olyan kifejezetten, mint ez. A szem elülső felé­ben a felszínesebb rostok inkább délkörszerűen, a mélyebbek az egyenlítővel párhuzamoson futnak, hátrább a rostok járása egé­szen rendszertelenné, minden irányban kereszteződővé lesz. A lemezek közt szabálytalan alakú fix kötőszöveti látószervek szerkezetének anatómiája vannak.

látószervek szerkezetének anatómiája látáskorrekció lasik ár

Haladottabb korban e sejtek plasmájában pigment képződhet, amitől, kapcsolatban zsírszemcséknek a rostok közé való lerakó­dásával, az egész sclera sárgás színárnyalatúvá lehet. A kötőszö­veti nyalábokat rugalmas rostok fonják körül ; legtöbb van be­lőlük a lamina cribrosa scleraeban s a környezetében, továbbá a corneoscleralis határ közelében.

A sok rugalmas rost ellenére fizikai tekintetben rugalmasnak a sclera mégse mondható : a szemtartalom megkisebbedésekor nem húzódik össze, hanem inkább ráncossá lesz s viszont a belső szemnyomás gyors növe­kedésekor nemhogy kitágulna, hanem a legnagyobb ellentállást fejti ki, ami nagy fájdalommal jár. A cornea és sclera átmenetele egymásba a szövettani készít­ményen nem olyan szembeötlő, mint makroskopice.

zöldség látásra collins látás

De ezen is megállapítható, hogy pikkelyvarrat módjára viszonylanak egy­máshoz, s hogy a sclera kívül, a cornea belül nyomul a másik fölé. A cornea nyalábjai valamennyien a sclera nyalábjaiba men­nek át : szinte észrevétlenül scleralis rostokká lesznek.

Általános leírás a tárgyról

Az átmenet tájékán, de már a sclera szövetében keskeny csatorna átmetszetét látjuk ; ez a canalis Schlemmii1 vagy sinus venosus sclerae. A sclera hátulsó széléhez egészen közel, még az iriszug előtt találjuk.

Emberi szem elölnézete Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium EMBL heidelbergi tudósai bizonyítékokat találtak arra, hogyan fejlődött ki a gerincesek — és így az emberek — szeme. Az emberek távoli állati őseiben kétféle, fényre érzékeny sejtet találtak, a rhabdomérákat ezek a rovarok összetett szemének fényérzékeny képződményei és a fényérzékelő sejteket. Míg a legtöbb állatban a rhabdomérákból fejlődtek ki a szem sejtjei és a csillószerű fényérzékelő sejtek eredeti helyükön, az agyban maradtak, a gerincesek és így az emberek szemének fejlődése más utat követett: a csillószerű fényérzékeny sejtek látósejtekké váltak.

Elől a rendes tömött scleraszövet hatá­rolja, hátul azonban nem az, hanem egy merev lemezekből álló hálózatos szövet, a spongiosa sclerae vagy trabeculum corneo- sclerale. Nevezetessége, hogy a hátulsó részén tapad, apró inros­tokkal.

A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag egymásra épül főleg a kifejezések megismerése miatt - könnyű lemaradni.

A spongiosa sclerae felé a Schlemm-csatorna hiánytalan endothelfalzattal záródik el, s a csarnokvíz a csatornába, fő levezető útjába, nem nyílt közlekedés, hanem csak filtra- tio útján juthat. A csatornának csak egy összeköttetése van : azokkal a mellette elfutó kis vénákkal, melyek a sugártestből a 1 1 Schlemm, Fr.

Schlemm a csatornát ban írta le, igazi jelentőségét azonban csak Leber ismerte fel ben.