Látássérült gyermekek neuropszichológiai vizsgálata. Látássérült gyermekek fejlődésének vizsgálata


A Gyógypedagógiai Szemle Stefanik Krisztina tudományos és nemzetközi dékánhelyettes megnyitóját a két intézmény munkatársainak, az SNI b felülvizsgálatokban részt vevõ team tagjainak elõadásai követték, amelyek most tanulmányértékû, áttekintõ jellegû összegzés- ként olvashatók a hazai kutatások szempontjából rendkívül elhanyagolt közoktatási-közne- velési kérdés, a sajátos nevelési igényû tanulók meghatározott korábbi jogszabályi értel- mezésben SNI b csoportja szempontjából.

A közlemények a jogszabályi értelemben felülvizsgálat keretében lefolytatott állapotfeltárás kérdéseit kizárólag vizsgálati módszertani, azaz diagnosztikai szempontból, egy erre a célra kísérleti jelleggel összeállított protokolláris látássérült gyermekek neuropszichológiai vizsgálata mutatják be.

technikák a látás javítására

Bízunk abban, hogy a közreadott anyagokkal elõsegítjük a diagnosztikus gyakorlatban gyógypedagógusként, pszichológusként vagy szakorvosként dolgozó kollégák munkáját, nemkülönben a pályára készülõ hallgatók felkészülését, továbbá annak a közös törekvés- nek az elõmozdítását, amely a gyógypedagógiai pszicho diagnosztika elméleti és gyakorlati kérdéseinek és a komplex állapotfeltárás hazai rendszerének megújulását vonhatja maga után. Bízunk abban is, hogy kutatásra fordítható pénzügyi támogatás mozgósításával a közel- jövõben feldolgozásra és bemutatásra kerülhet az igen gazdag, elõfelmérések eredményei alapján közoktatási szempontból jól hasznosítható empirikus anyag is.

látássérült gyermekek neuropszichológiai vizsgálata hogyan lehet a látást megőrizni a korai életkor óta

E tapasztalatok felhívó jellegûek arra vonatkozóan, hogy a képesség- és teljesítményzavarok halmozott elõfordu- lásával jellemezhetõ SNI b besorolású tanulók vonatkozásában — akik csoportszinten kutatási szempontból országosan reprezentatív mintaként kezelhetõk — milyen tényezõk alakítják maladaptív irányba a fejlõdés folyamatát, milyen szakmai-közoktatáspolitikai meg- oldásokat igényel a fejlõdés zavarainak befolyásolása, sikeres iskolai elõrehaladásuk, társa- dalmi integrációjuk segítése.

Bár a sajátos nevelési igény megállapítása elsõsorban látássérült gyermekek neuropszichológiai vizsgálata kérdés, az ellátási formák, az intézményrendszer, a szakember- és eszközigény definiálása mellett látássérült gyermekek neuropszichológiai vizsgálata hatékony, fenntartható finanszírozás kérdései sem kerülhetõk meg a kiemelt figyelmet igénylõ gyer- mekek, tanulók esetében. Szemészeti vizsgálatok sajátos nevelési igényû tanulók problémája az egész hazai közoktatás problémája, amely a különbözõ szakterületeken mûködõ kutatók, gyakorló szakemberek és döntés- hozók párbeszédét igényli.

látássérült gyermekek neuropszichológiai vizsgálata