Látássérült gyermekek felvétele


látássérült gyermekek felvétele látás helyreállítási szimulátor

References A vak és súlyos mértékben látássérült gyermekek értelmi képességeinek feltárása, intelligenciavizsgálata megoldatlan kérdés nemzetközi viszonylatban. A nemzetközi szakirodalom több tesztadaptációs kísérletről számol be, de a legáltalánosabban alkalmazott eszköznek mégis a Wechsler-teszt bizonyult.

sürgősségi szemészeti ellátás látás mínusz

Jelen tanulmányban a megújult magyar Wechsler-teszt, a MAWGYI-R verbális próbáinak kipróbálásáról számolunk be a vizsgálati időszakban teljesnek tekinthető, vaksággal élő, iskoláskorú populáción végzett vizsgálataink alapján. Ismertetjük a teszt alkalmazásának tapasztalatait, a vizsgált populáció verbális kvóciensének az új magyar standarddal mért, kissé balra tolódott görbéjét.

látássérült gyermekek felvétele számítógépes programok a látás javítására

A csoportot továbbiakban jellemzi a Számolási gondolkodás és az Általános ismeretek szubtesztekben elért alacsony pontszám és a Számismétlés és Szókincs próbákban mutatott jó eredmény. Saját eredményeinket összevetve mások korábbi vizsgálataival hasonlóságokat és eltéréseket egyaránt tapasztalunk.

képzéssel vissza lehet állítani a látást program a látás enyhítésére

A különböző életkorokban mért eltérő teljesítmény nem bizonyult szignifikánsnak. A koraszülött és nem látássérült gyermekek felvétele csoport teljesítménye között nem tudtunk különbséget igazolni.

Látássérült gyermek a családban

Vizsgálatunkban a VQ-ra szignifikánsan hatást gyakorolt a látásteljesítmény és a családi háttér. Dekker, R.

konzultáció a délkeleti kerület klinikájának szemészével

Journal of Visual Impairment and Blindness, 85, Journal of Visual Látássérült gyermekek felvétele and Blindness