Küszöb táblák a színes látás teszteléséhez


Habár a normatív meghatározások küszöb táblák a színes látás teszteléséhez követelmények mind megtalálhatók a WCAG 2. A "WCAG 2. Ugyanakkor példákkal segítik azon technika, vagy technikák azonosítását, amelyek a Munkacsoport megítélése szerint hasznosak lehetnek a teljesítési feltételek követelményeinek teljesítéséhez.

A hivatkozásokon keresztül pedig a technikák részletes leírásához juthat el az olvasó. Az "Értelmezés" nem ajánlás jellegű dokumentum, hanem az Útmutatók és teljesítési feltételek részletes technikai leírása. A WCAG 2. Minden egyes irányelvhez tartozik egy, gyermek szemész otthon " X. X Irányelv értelmezése" című rész. Ezekben a szakaszokban az adott irányelv célja és az ehhez tartozó tanácsolt technikák - melyek azonban nem kapcsolódnak specifikusan a teljesítési feltételekhez - kerülnek ismertetésre.

Az "X. X Irányelv értelmezése" című szakasz után következik a "X. X teljesítési feltétel értelmezése" elnevezésű rész, amely az útmutatóban ismertetett teljesítési feltétel leírását tartalmazza. A teljesítési feltétel célja. Előnyök hogyan segíti a teljesítési feltétel a fogyatékos embereket. Az irányelv követelményeinek megfelelő elégséges technika, illetve technikák. A teljesítési feltétel kapcsán elkövetett hibák. Egyéb javasolt technikák, amelyek a teljesítési feltétel alapvető követelményein túl a látószerv higiéniai szabályai hozzájárulhatnak más tartalmak akadálymentesítéséhez.

A javasolt technikák alkalmazása nincs hatással az előírt megfelelősségi szintre. A teljesítési feltételhez kapcsolódó terminológia a WCAG 2. X irányelv értelmezése.

Mit jelentenek az oszlopok?

Ezekhez hasonlóan a WCAG 2. X teljesítési feltétel értelmezése mutató hivatkozásokat is ez a dokumentum tartalmazza. A különböző technikákra vonatkozó információk eléréséhez kövesse a dokumentumban található és a WCAG 2.

A különböző fogyatékosságokkal és a segítő technológiákkal kapcsolatos információkra vonatkozó hivatkozásokért tekintse meg a Wikipedia fogyatékossággal kapcsolatos címszavait. Az akadálymentesítés négy Irányelvének értelmezése Az útmutatók és a teljesítési feltételek a webtartalomhoz történő hozzáférés és a tartalom használatának alapját képező négy Irányelv köré szerveződnek. A Web felhasználóinak teljesíteniük kell a tartalmakra vonatkozó alábbi feltételeket: Észlelhetőség - Az információnak és az interfésznek a felhasználók által észlelhető módon kell megjelennie, illetve működnie.

A felhasználónak észlelnie kell a közölt információt annak valamilyen érzékszervvel észlelhetőnek kell lennie Működtethetőseg - A felhasználói interfésznek és a navigációs elemeknek működtethetőknek kell lenniük.

A felhasználónak tudnia kell kezelni az interfészt az interfész működtetése nem igényelhet olyan beavatkozást, amelyet a felhasználó nem képes végrehajtani. Érthetőség - A közölt információknak és küszöb táblák a színes látás küszöb táblák a színes látás teszteléséhez felhasználói interfész működésének érthetőknek kell lenniük. A felhasználónak megfelelően értenie kell a megjelenített információt és az interfész működtetésének módjait a tartalom és a műveletek nem lehetnek értelmezhetetlenek.

Robusztusság - A tartalomnak hozzáférhetőnek kell lennie a lehető legtöbb felhasználói programon és kisegítő technológián keresztül is. A tartalmaknak a technológiák, illetve a felhasználói programok fejlődése során is hozzáférhetőknek kell maradniuk a technológiák és a felhasználó programok fejlődése nem befolyásolhatja a tartalmak hozzáférhetőségét.

Abban az esetben, ha a fentiek valamelyike nem teljesül, a hátrányos helyzetű felhasználók nem lesznek képesek a web használatára. Az Irányelvek mindegyikéhez küszöb táblák a színes látás teszteléséhez és teljesítési feltételek tartoznak, amelyek elősegítik az Irányelvek teljesülését a hátrányos helyzetű felhasználók számára.

Ezek az alkalmazási irányelvek sokkal használhatóbbá teszik a tartalmakat minden felhasználó, köztük a fogyatékkal élő emberek részére. Mindezekkel együtt a WCAG 2. Ezek általában azokkal a hatásokkal foglalkoznak, amelyek meggátolják vagy komolyan zavarják ezen felhasználók webhez történő hozzáférését.

Nyisd ki az összes ajtót! #2

Összességében 12 útmutató került megalkotásra, amelyek rendezett listája a WCAG 2. Az útmutatók egyik legfontosabb célja az, hogy a felhasználók érzékelési, testi és felfogási képességeinek megfelelő leghatékonyabb módon a lehető legtöbb ember számára hozzáférhetővé tegyék a tartalmakat.

Teljesítési feltételek Az útmutatók teljesítési feltételeket tartalmaznak, amelyek az adott szabványhoz szükséges megfelelési követelményt fogalmazzák meg.

VIRTUÁLIS ESSZÉ KÖTET

Ezek a feltételek hasonlóak a WCAG 1. Minden egyes teljesítési feltétel egy olyan utasítás, amely az adott webtartalommal összefüggésben vagy igaznak vagy hamisnak bizonyul. A teljesítési feltételek technológiailag semlegesen kerültek megírásra.

 • A látvány legérdekesebb képei
 • Csökkentené fogyasztását a SZEnergy - Győr Plusz | Győr Plusz
 • A WCAG Értelmezése
 • Színkísérlet a binokuláris látás CT 1 vizsgálatához - A nyomás
 • A látószerv veleszületett és örökletes betegségeinek atlasza
 • A látás helyreállításának módjai

Minden WCAG 2. Míg egyes tesztelési eljárások automatikusan megoldhatók, addig másokhoz emberi közreműködés szükséges. Habár előfordulhat, hogy egy tartalom megfelel a teljesítési feltételnek, mégsem mindig tudják azt a különböző fogyatékokkal élő felhasználók alkalmazni. A szakmai felülvizsgálatok során alkalmazott elismert minőségi eljárások az akadálymentesítés megvalósítása érdekében bizonyos felhasználók számára fontosak.

Ezeken felül azonban a felhasználási tesztek elvégzése is ajánlott. A felhasználási tesztek révén derül fény az adott tartalmak alkalmazhatóságára.

A tartalmakat olyan embereknek is tesztelniük kell, akik ismerik a különböző fogyatékkal élők webhasználati szokásait. Az emberi tesztcsoportokban javasolt a hátrányos helyzetű felhasználók foglalkoztatása is. Az Útmutatóban szereplő minden teljesítési feltételnek van egy hivatkozása, amely a követelményekkel foglalkozó dokumentumra mutat. Ebben a dokumentumban olvashatók: a teljesítési feltételeknek megfelelő elégséges technikák, ajánlott, választható technikák, és a teljesítési feltétel célját, előnyeit és a példákat bemutató leíráshoz vezető hivatkozás.

A Munkacsoport annak érdekében, hogy tájékoztatással és példákkal szolgáljon a specifikus technológiákat például HTML követő útmutatásokkal kapcsolatban, minden egyes teljesítési feltételhez megalkotta az elégséges minimum technikákat, amelyek eleget tesznek a teljesítési feltétel által támasztott követelményeknek.

Az elégséges technikák listája a "WCAG 2. Ezen a módon az új technikák megjelenésével, valamint a Web és kisegítő technológiák fejlődésével egyidejűleg a lista is folyamatosan frissíthető. Fontos, hogy minden technika tájékoztató jellegű. Az "elégséges technikák" a WCAG Munkacsoport megítélése szerint tesznek eleget a teljesítési feltétel követelményeinek.

Ennek ellenére az említett technikák alkalmazása nem kötelező. Abban az esetben, ha a Munkacsoport listáján nem szereplő technika kerül alkalmazásra, akkor az adott teljesítési feltétel vonatkozásában szükségessé válhat az eljárás megfelelőségének megállapítása.

A teljesítési feltételek többségéhez több elégséges technika is tartozik.

A szemvizsgálat táblája az oculist-ban (Sivtsev's table)

Ezek mindegyike eleget tesz az adott teljesítési feltétel követelményeinek. Létezhetnek más megfelelő eljárások is, amelyek nem szerepelnek a Munkacsoport listáján.

küszöb táblák a színes látás teszteléséhez

Azonosításuk esetén ezek is felkerülnek a technikák listájára. Az elégséges technikákon kívül létezik számos ajánlott technika, amelyek segítik az akadálymentes hozzáférést. Küszöb táblák a színes látás teszteléséhez ezek nem teljesen felelnek meg a teljesítési feltételek követelményeinek, ezért nem sorolhatók az elégséges technikák közé. A weboldalak akadálymentesítésének növelése érdekében ahol szükséges, ezen technikák alkalmazása javasolható. Szerkesztői megjegyzés: Ha a bizottság még nem alkotta meg egy technika leírását, akkor a technika címét a felsorolásban a " hivatkozás előkészületben " megjegyzés követi.

Szövegalternatívák: 1.

gyanúja rák hogyan kell felvenni a lencséket

A "szöveg" kifejezés elektronikus szövegre utal és nem képként reprezentált szövegre. Az elektronikus szöveg rendelkezik a semleges megjelenítés különleges előnyével. Ez azt jelenti, hogy a szöveg a szükségletek függvényében átalakítható a láthatóság, hallhatóság, tapinthatóság, valamint ezek kombinációi szerint, így az elektronikus szöveg a felhasználó igényeinek legmegfelelőbb módon tehető hozzáférhetővé.

Az olvasási nehézséggel küzdő felhasználók számára könnyedén nagyítható és kihangosítható, illetve a további igényeknek megfelelően tapinthatóvá tehető. Fontos: A fejlődési és beszédértési problémákkal küzdő emberek részére a tartalmak elemei különböző szimbólumokká alakíthatók át, de ez nem meríti ki teljesen a szimbólumok ilyen irányú felhasználási lehetőségeit.

Színkísérlet a binokuláris látás CT 1 vizsgálatához

Javasolt technikák az 1. Amennyiben léteznek olyan technikák, küszöb táblák a színes látás teszteléséhez az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakat elérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára. Jelnyelvi videók biztosítása csak-audió fájlok részére hivatkozás előkészületben Nem-szöveges tartalom 1.

Vezérlési, beviteli eszközök: Amennyiben a nem-szöveges tartalom egy vezérlési parancs, vagy felhasználói adatbevitelt fogad el, akkor egy a célját leíró név tartozik hozzá. A vezérlési és a felhasználói adatbevitelt elfogadó tartalom további követelményeivel a 4.

Idő-Alapú Média: Amennyiben a nem-szöveges tartalom idő-alapú média, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák. A média további követelményeivel a 1. Teszt: Amennyiben a nem-szöveges tartalom teszt vagy feladat, amit nem-szöveges formátumban kell bemutatniakkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák. Érzékszervi: Amennyiben a nem-szöveges tartalom elsődleges célja specifikus érzékszervi élmény létrehozása, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák.

Dekoráció, Formázás, Nem látható: Amennyiben a nem-szöveges tartalom csak dekorációcsak vizuális formázáshoz használt, vagy a felhasználók számára nem jelenik meg, akkor ez úgy legyen megvalósítva, hogy  a küszöb táblák a színes látás teszteléséhez technológiák figyelmen kívül hagyhassák. A teljesítési feltétel célja A teljesítési feltétel célja, hogy szövegalteratívákon keresztül tegye hozzáférhetővé a nem-szöveges tartalom által közvetített információkat.

Mivel a szövegalternatívák érzékelési modalitása például vizuális, audió vagy tapintásbeli megjelenítés változtatható, ezért elsődleges eszközként alkalmazhatók az információk közvetítésére.

második szemészeti kórház vitaminok a látás megelőzésére

A szövegalternatívák révén az információk a felhasználói programoknak megfelelő módon alakíthatók. Például az a felhasználó, aki nem látja a képeket, a szintetizált hang segítségével létrehozott hangos szövegalternatíva révén juthat az adott tartalom birtokába. A vizuálisan megjeleníthető olvasható szövegalternatíva pedig a hangos fájlokat nem halló felhasználóknak nyújt segítséget.

A jövőben a szövegalternatívák megkönnyítik majd az információkhoz történő jelnyelvi vagy egyszerűbb nyelvi módokon történő hozzáférést is. Ez pedig hatalmas akadályt fog jelenti számos fogyatékos felhasználó számára.

Mivel néhány fogyatékos felhasználó még mindig nem képes használni a minimum követelményeknek megfelelő lapokat, ezért a Munkacsoport ajánlásokat fogalmaz hyperopia műtéti kezelése kiegészítő intézkedések megtétele érdekében.

A WCAG-vel együttműködő szervezeteknek fel kell ismerniük a kérdés jelentőségét és amennyire csak lehetséges, túl kell teljesíteniük az irányelvekben meghatározott minimum követelményeket. Kiegészítő információk A nem-szöveges tartalmak számos formában jelenhetnek meg, amelyeknek az alkalmazási módját a teljesítési feltétel határozza meg.

 • Színes vakság A szakemberek terminológiájában a látásélességet úgy határozzák meg, hogy a szem képes megkülönböztetni a 2 pontot a közöttük lévő távolságra, amely minimális.
 • Szemész szemvizsgálati táblázat (Sivtsev asztal) - Színes vakság August
 • Elveszített látási stroke
 • Látványteszt táblák (Sivtseva, Golovina) - Rövidlátás August
 • Az osztálytanárok rendszerint nagy tantárgyak tanárai heti 18 órától kezdveígy a hallgatók által szerzett pontok kiszámításának extra munkája megterhelő lehet a tanár számára.
 • A szemvizsgálat táblája az oculist-ban (Sivtsev's table) - Szemhéjgyulladás
 • Színkísérlet a binokuláris látás CT 1 vizsgálatához A nyomás Tsvetotest CT-1 - falra szerelt egység, a tanulmány az emberi binokuláris látás, azaz a képesség, hogy tisztán látni a képet a két szem egyszerre.

Azoknak a nem-szöveges tartalmaknak az esetében, amelyek nem kerültek említésre az alább ismertetett küszöb táblák a színes látás teszteléséhez egyikében - mint például a táblázatok, diagramok, hangfelvételek, képek és animációk - a szövegalternatívák jelentik a megoldást az információk megfelelő formába történő átalakítására például látható, hallható vagy tapintható.

A rövidebb és hosszabb szövegalternatívák egyaránt szükség szerint használhatók a nem-szöveges tartalom közvetítésére.