Humor törvény szempontjából, A a rövid szám ehhez. A felhasznált pénzeszközök visszatérítése


A a rövid szám ehhez. A felhasznált pénzeszközök visszatérítése Általános rendelkezések Ez a dokumentum meghatározza az Original JSC a továbbiakban: Vállalat politikáját a www. Ezt az irányelvet az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fejlesztették ki Orosz Föderáció a személyes adatokról. A politika az összes, a Társaság által végzett és a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos humor törvény szempontjából vonatkozik, mind automatizálási eszközök felhasználásával, beleértve az internetet is, mind pedig az ilyen eszközök használata nélkül.

Az ilyen folyamatok magukban foglalhatják többek között a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, tisztázását frissítés, változtatáskivonását, felhasználását, átadását terjesztése, biztosítása, hozzáférésszemélytelenítését, blokkolását, törlését és megsemmisítését.

A kért személyes adatok weboldalon történő önkéntes megadásával a látogató beleegyezik abba, hogy adatgyűjtésüket és feldolgozásukat a jelen Szabályzatban előírt célok és módszerek szerint végezzék.

A látogató anélkül használhatja a webhelyet, hogy bármilyen információt megadna személyes adat. A vállalat automatikusan fogadja és tárolja a böngészővel kapott nem személyes információkat a szervernaplókban. Ide tartoznak az IP-cím, a böngésző típusa, a sütik adatai és a kért oldal címe. A vállalat ezeket az adatokat felhasználhatja információinak gyűjtésére a Látogatók webhelyén végzett tevékenységeiről, annak tartalmának és képességeinek minőségének javítására.

A Társaság semmilyen módon nem köti össze ezeket humor törvény szempontjából nem személyes adatokat a látogatóktól kapott személyes információkkal.

A Társaság nem ellenőrzi a Látogató által szolgáltatott személyes adatok pontosságát, a Látogató jóhiszeműségére és ésszerűségére támaszkodva. Az információfeldolgozás célja A jelen irányelv fő célja a webhely látogatóira vonatkozó információk - humor törvény szempontjából a személyes adatokat - védelme az illetéktelen hozzáférés és a nyilvánosságra hozatal ellen, valamint az irányelv célja a Társaság látogatókkal szembeni kötelezettségeinek megfelelő teljesítése.

A társaság a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos folyamatokat hajtja végre a következő célokból: Szolgáltatások nyújtásakor - a Vállalat Látogatókkal szembeni kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, a szolgáltatások megfelelő nyújtása, az ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó megbízások elfogadása és feldolgozása, valamint az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó egyéb esetekben.

Látogatókkal való kommunikáció során - a látogatókkal való időben történő kommunikáció érdekében, és a Társaság tevékenységeivel kapcsolatos minden szükséges, megbízható és teljes információ biztosítása számukra.

Kézhezvételét követően visszacsatolás a látogatók részéről - annak érdekében, hogy információkat szerezzen a látogatók lojalitásáról és elégedettségéről, azok további kutatásáról humor törvény szempontjából feldolgozásáról, valamint bármely kategória kutatására.

Elfelejtett jelszó Folyamatos feltöltés, frissítés! Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük. Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben 2.

A feldolgozott információk összetétele Személyes adatok: A látogató neve és vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe; Látogatói üzenetek és kérések. Nem személyes adatok: IP-cím, böngésző típusa, süti-információk, a kért oldal címe.

  1. A tudomány humora
  2. Hyperopia astigmatizmus 5 éves gyermeknél

A személyes adatok feldolgozásának alapelvei A személyes adatok feldolgozása a következő elvek alapján történik: A személyes adatok feldolgozásának jogi és tisztességes alapjai. A személyes adatok feldolgozása konkrét, előre meghatározott és legitim célokkal összhangban. Kerülje el a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok egyesítését, amelyek feldolgozása egymással összeférhetetlen célokra történik.

A személyes adatok tartalmának és mennyiségének a megadott feldolgozási céloknak való megfelelése. A személyes adatok pontossága, megfelelősége, relevanciája és megbízhatósága. A személyes adatok feldolgozására irányuló műszaki intézkedések jogszerűsége.

letölthető csaló lapok a szemészetről akut gyulladás a szemészetben

A személyes adatok feldolgozásának ésszerűsége és célszerűsége. A személyes adatok törvényes és ésszerű tárolási ideje. Személyes adatok feldolgozási feltételei A személyes adatok feldolgozása a következő humor törvény szempontjából megengedett: A személyes adatok feldolgozása a látogató hozzájárulásával történik a személyes adatainak feldolgozásához. A személyes adatok feldolgozása szükséges az humor törvény szempontjából végrehajtásához, a bírósági aktus végrehajtásához, egy másik szerv vagy tisztviselő cselekedeteihez, amelyek végrehajtását az Orosz Föderáció végrehajtási eljárásokra vonatkozó jogszabályaival összhangban kell végrehajtani.

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak a megállapodásnak a végrehajtásához, amelyben a Látogató fél. Humor törvény szempontjából személyes adatok feldolgozása szükséges a látogató életének, egészségének vagy más létfontosságú érdekeinek védelme érdekében, ha lehetetlen a látogató hozzájárulása. A személyes adatok feldolgozása a társaság vagy harmadik felek jogainak és jogos érdekeinek gyakorlása, illetve társadalmilag jelentős célok elérése érdekében szükséges, feltéve, hogy ez nem sérti a látogató jogait és szabadságát.

szemészeti klinika a Majakovskaja metróállomáson

A személyes adatok feldolgozását statisztikai vagy más kutatási célokra végzik, a személyes adatok kötelező személytelenítése mellett. Kivételt képez a személyes adatok feldolgozása az áruk, munkák, szolgáltatások reklámozása érdekében a piacon, közvetlen kapcsolatfelvétel útján a potenciális fogyasztóval kommunikációs eszközök segítségével és a Társaság tevékenysége keretében. A személyes adatok feldolgozása, korlátlan számú személy hozzáférése mellett történik, akik számára a látogató biztosítja, vagy humor törvény szempontjából.

A közzététel vagy a kötelező közzététel tárgyát képező személyes adatok feldolgozását az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban végzik. A társaság a személyes adatokat önállóan kezeli. Abban az esetben, ha a Társaság harmadik személyeknek továbbadja a személyes adatok feldolgozását, a Társaság felelősséget vállal a Látogató látás gyakorlatok az ilyen harmadik felek fellépéseiért.

Harmadik felek a jelen Szabályzatnak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, és felelősek a Társaság felé. Személyes adatok feldolgozása Személyes adatok gyűjtése. A személyes adatok automatizált gyűjtése akkor történik, amikor a látogató kérést küld a webhelyen keresztül. A kérelem elküldéséhez szükséges információk összetételét a 3.

Pont határozza meg.

Elfogadta a parlament: Új törvény az állami és önkormányzati vagyonról

Személyes adatok tárolása és felhasználása. A Látogatók személyes adatait kizárólag megfelelően védett elektronikus adathordozón tárolják, és a felhasználásukkal feldolgozzák automatizált rendszerek kivéve azokat az eseteket, amikor a személyes adatok kézi feldolgozása az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban szükséges.

Személyes adatok továbbítása. A Társaság garantálja, hogy a Látogatók személyes adatait csak a jelen Szabályzat által előírt módon továbbítják harmadik személyeknek. Más esetekben a Látogató személyes adatait humor törvény szempontjából terjesztik vagy továbbadják harmadik személyeknek.

Kurzarbeit Romániában: megjelent a munkahelyvédelmi bértámogatásról szóló törvény

A Látogató hozzájárulása esetén vagy a Látogató megnevezésekor a Felhasználó személyes adatait harmadik személyeknek is átadhatjuk, de csak a Társaság ügyfeleit képviselik. Igény esetén a látogatók személyes adatait is megadhatjuk kormányzati szervekamelyet az Orosz Humor törvény szempontjából jogszabályai által előírt módon hajtanak végre. A személyes adatok védelme Védelmi intézkedések. A Látogatók személyes adatainak védelme érdekében az illegális vagy véletlenszerű hozzáféréstől, gyűjtéstől, tárolástól, felhasználástól, átadástól, blokkolástól vagy megsemmisítéstől, valamint más hasonló tevékenységektől a Társaság technikai, szervezeti és jogi intézkedéseket hoz, amelyek részét képezi ez az Irányelv.

A megadott információk bizalmas kezelése. A Társaság vállalja és kötelezi a harmadik feleket, hogy a Látogató személyes adatainak feldolgozásához való jog átruházása esetén köteles betartani a Látogató személyes adataival kapcsolatos titoktartási szabályokat, és a Látogató hozzájárulása nélkül ne használja humor törvény szempontjából személyes adatokat, kivéve a jelen Szabályzatban előírt esetekben.

szemészeti tonométer működési elve javítja a látást szemüveg nélkül

A látogatónak joga van a 8. Cikkben meghatározott információk megszerzéséhez. Ha humor törvény szempontjából látogató úgy véli, hogy a társaság személyes adatait a személyes adatokról szóló szövetségi törvény követelményeinek megsértésével vagy egyéb módon megsérti jogait és szabadságait, akkor a látogatónak joga van a társaság cselekedetei vagy mulasztása ellen fellebbezni a személyes adatok alanyai jogainak védelme érdekében felhatalmazott testületbe vagy bíróságon.

A társaság kötelezettségei A személyes adatokról szóló szövetségi törvény előírásainak megfelelően a társaság köteles: a Látogató kérésére átadja a személyes adatainak a 8. Ha a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét nem lehet biztosítani, a Társaság a személyes adatok jogellenes feldolgozásának azonosításától számított tíz munkanapon belül köteles ezeket a személyes adatokat megsemmisíteni vagy biztosítani azok humor törvény szempontjából ha a látogató visszavonja személyes adatainak feldolgozására vonatkozó beleegyezését, akkor az említett visszavonás kézhezvételének napjától számított harminc napon belül hagyja abba a személyes adatok feldolgozását és megsemmisítse a személyes adatokat.

A Társaság köteles értesíteni a Látogatót a személyes adatok megsemmisítéséről. Külföldi felhasználók A Társaság köteles a személyes adatok határokon átnyúló továbbításának megkezdése előtt megbizonyosodni arról, hogy a külföldi állam, amelynek területére a személyes adatok továbbítása történik, megfelelő védelmet nyújt a látogató jogainak.

A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása olyan külföldi államok területén, amelyek nem biztosítják a személyes adatok milyen esetekben adják a látássérülést jogainak megfelelő védelmét, a következő esetekben végezhetők el: a látogató írásbeli hozzájárulása személyes adatainak határokon átnyúló továbbításához; az Orosz Föderáció nemzetközi szerződései előírják; a szövetségi törvények előírják, ha ez szükséges az Orosz Föderáció alkotmányos rendszerének megalapozásához, az ország védelmének és állambiztonságának biztosításához, valamint a szállítási komplexum stabil és biztonságos működésének biztonságához, a szállítási komplexum területén az egyén, a társadalom és az állam érdekeinek védelméhez a jogellenes beavatkozásoktól; annak a szerződésnek a teljesítése, amelyben a Látogató fél; a Látogató vagy más személyek életének, egészségének és egyéb létfontosságú érdekeinek védelme, ha a Látogató írásbeli hozzájárulása nem lehetséges.

A politika korlátozása A jelen Szabályzat tevékenységei kizárólag a webhelyre vonatkoznak, és nem vonatkoznak a tevékenységekre, mobil alkalmazások és harmadik fél webhelyei. A politika végrehajtásának és megváltoztatásának eljárása A politika az elfogadásának pillanatától lép hatályba A főigazgató Vállalat, és határozatlan ideig működik, amíg nem váltja humor törvény szempontjából egy új irányelv. A házirend ezen verziója a jelenlegi verzió és nyilvános dokumentum. A társaságnak joga van bármikor módosítani az irányelvet.

Ha módosítják az irányelvet, akkor a Társaság köteles erről a felhasználót értesíteni a Felhasználókról, ugyanazon a címen, de legkésőbb 10 nappal a vonatkozó változások hatálybalépése előtt.

Ország kód: Város kódja: A szám tulajdonosának akinek a számot kiállították vezetékneve, neve és családneve: Nekem humor törvény szempontjából tudod, hogy manapság milyen gyakori válási esetek vannak az interneten.

Az ilyen helyzetek meglehetősen gyakran fordulnak elő. Saját és szeretteinek védelme érdekében hasznos ellenőrizni az információkat arról, ahonnan hívták telefonját. E cél elérése érdekében hozta létre ezt a webhelyet. Ezért, ha meg akarja tudni, hogy ki hívta Önt a ból, vagy kinek a körzetszámát jelenti, akkor itt megtalálja a szükséges információkat, amelyeket az Önhöz hasonló felhasználók adnak hozzá.

Ezen információk alapján ellenőrizni tudja a "" számot, és egy kicsit megértheti, hogy biztonságos-e, és hogy ez egy átverés. Linkek a weboldalon található "" telefonszámmal kapcsolatos információkhoz Kedves webhelyfelhasználók.

Ha véleményed van róla telefonszám A "" hibás vagy hiányos, humor törvény szempontjából mértékben kérjük, tájékoztassa róla a webhely rendszergazdáját. Az Ön kényelme érdekében ezt az oldalt nem csak a helyes lekérdezéshez fogjuk optimalizálni, "ki hívta a tól és kinek a száma", hanem a "rnj pdjybk c yjvthf b" hibás lekérdezéshez is. Az ilyen hibák néha akkor fordulnak elő, amikor a felhasználók elfelejtik módosíthatja a billentyűzet elrendezését, amikor egy szót beír a keresősávba.

Linkek a weboldalon található "2420" telefonszámmal kapcsolatos információkhoz

Rövid információk ezen az oldalon Név: Ki hívta a tól? Kinek a száma ?

humor törvény szempontjából a látás kezelésének módszerei

Leírás: Ezen az oldalon információkat kap a telefonszámról; Kulcsszavak:aki felhívta, ki hívta, ki a számát, ki az évszámát, kinek az országkódját, honnan hívta, ahonnan a hívás érkezett, telefonszámot, hogyan tudja megtudni, melyik számot ellenőrizze a számot, ellenőrizze a számot, vezetéknév, régió, telefon.

Egyikünk sem akarja fizetni kétszer, sőt, senki sem akar fizetni érte, és különösen az észrevétlenül kivetett "semmiből". A mobiltelefonaz ember ésszerűen azt várja el, hogy a kommunikációs szolgáltatások kifizetésére elköltött pénz csak arra kerül, amit maga tett: Hívás A cikk relevanciáját Ugyanakkor az olyan információk, mint például: milyen szolgáltatás, milyen előfizetés, milyen webhely, egy előfizetés költsége, hogyan lehet egy előfizetést törölni, vagy hogyan lehet letiltani, gyakran nem jelennek meg közvetlenül.

Közéleti válogatás a legfontosabb és legütősebb cikkekből, a napi muníció, hogy képben légy. Leiratkozhatsz, ha mégsem tetszik. Három fideszes képviselő, Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf és Bányai Gábor előterjesztését igen szavazattal, 52 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés. A munka törvénykönyve jövő január 1-jétől kimondja: a munkaidőkeret tartama - ha ezt objektív, vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják - kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb 36 hónap. Évi óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, viszont rögzítik, hogy ezt meghaladóan a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként elrendelhető legfeljebb óra rendkívüli munkaidő.

Valaki, az operátor partnere, professzionális szlengben tartalomszolgáltatónak nevezte, díj ellenében nyújt tartalmat: információt nyújt, szolgáltatást nyújt azáltal, hogy hozzáférést biztosít egy online játékhoz, weboldalhoz, programhoz stb. Az üzemeltető kiderül, hogy oldalról humor törvény szempontjából, mivel webhelyén nyilvánosan figyelmezteti, hogy igen, van fizetett tartalom hogy azt harmadik felek nyújtják, amelyekkel az üzemeltetőnek nincs kapcsolata. Nincs, kivéve azt a tényt, hogy pénzt ír le az előfizető számlájáról és rövid szám a tartalom szolgáltatót is nyújtja.

látás látólátása vagy rövidlátás

A legtöbb esetben a rövid négyjegyű szám mobil szolgáltató megafon, mts, beeline, tele2 bérel ki, és erre díjat kap, és humor törvény szempontjából a telefon tulajdonosának a szolgáltatónak fizetett összegeinek százalékát. SMS a rövid számra A fizetős előfizetésektől kicsit eltekintve van egy gyermekek látszólagos myopia periódusa mód a pénz elnyerésére a lakosságtól - SMS rövid számokról.

A kapcsolat jellege a háromszög felhasználó-üzemeltető-szolgáltatóban változatlan marad, csak az előfizetőtől származó összeget egyszeri terhelésre kell reagálni egy ilyen SMS-ben javasolt cselekvésre reagálva, például olyan eseményekben való részvétel esetén, mint például: kvíz, felmérés, társadalmi kutatás, játék stb.

Ki kapja meg a pénzt? Tehát egyértelmű, hogy a felhasználó vesztes. Akkor hol folyik a profit folyója, azaz Egyéni pénz?

Mi vam predlažemo da se zatvorite u jednu sobu, ionako trebate paziti na razmak, i zaronite u humorističnu perspektivu na koronavirus. Egyelőre elbukott a szerzői jogi reform » FüHü Az internetes tartalomszolgáltatók és a jogdíjat remélő szerzők vitájában egyelőre előbbiek állnak nyerésre.

És ez természetesen túl egyszerűsítés, hogy csak két kedvezményezett van, a gyakorlatban a rendszerek sokszor bonyolultak. Ide tartoznak az úgynevezett aggregátorok - a rövid számok nagykereskedelmei és a távközlési szolgáltatókkal szembeni elszámolási rendszerek birtokosai.

humor törvény szempontjából

Az előfizetői pénzeszközök teljes ciklusának felállítását oly módon módosítják, hogy a távközlési szolgáltatók, mint a felhasználóhoz és a fizetőhöz kapcsolódó legutolsó kapcsolat, a legtöbb esetben a követelések benyújtásakor ne maradjanak bűncselekménynek a törvény szempontjából.

Végül is, a felhasználó egy bizonyos ponton önként végrehajtott egy olyan tevékenységet, amely biztosította számára az áldozat helyét a láncban viszonylag rövid szám A távközlési szolgáltatók éppen ezt az álláspontot tartják be, amikor egy előfizető, felháborodva a pénzvesztés miatt, elkezdi keresni az igazságot.

A válasz igen, van Ezt hívják Ebben az alaptörvény 2. A jogalkotó ezt a meghatározást a lehető legátfogóbbá tette, gyakorlatilag módosítva mindent, ami önmagában nem humor törvény szempontjából hozzá.

Rövid információk ezen az oldalon

Ez pedig harmadik felek részvételével történik, és a szövetségi "Kommunikációs törvény" Hívás A jogszabályok gyorsan változnak, és minden helyzet egyedi. Takarítson meg időt és pénzt - hívjon professzionális ügyvédeket, vagy lépjen kapcsolatba az online tanácsadóval a jobb humor törvény szempontjából sarokban. Gyors és hatékony, éjjel-nappal és ingyenes! A konzultáció hasznos volt egyrészt annak lehetősége, hogy kérésére külön számlát hozzon létre, hogy csak a tartalmi szolgáltatásokért fizethessen; másodszor, az ilyen szolgáltatások fogadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megszerzésének követelménye; a harmadikban - az átfogó - beleértve az árakat és a szállítók nevét - információkról a szolgáltatásokról, mielőtt hozzájárulást kapnának.

Az alaptörvény És végül, a fő kommunikációs törvény Összefoglaljuk a jogalkotási információkat, vetítve az abban előírt jogokat és kötelezettségeket az élet gyakorlati oldalára.

A kiválóságról – 1.

Ha a felhasználó tudatosan a tartalomszolgáltatások fogyasztójává válik, akkor biztosíthatja fiókját a kommunikációért fizetendő fizetésről, ha kijelenti, hogy szándékában áll egy külön tartalomszámla nyitása a mobil előfizetések és a rövid számú SMS-ek költségeinek fedezésére. Amennyiben kimerül, a rendszeres hívásokra és az SMS-re szánt pénzeszközök nem lesznek érintettek. A feltöltés, az egyensúly megismerése és a parancskészletek is rendelkezésre állnak.

A "Megafon" és az "MTS" megköveteli a személyes megjelenést az irodában és az útlevél bemutatását, és meg kell érteni, hogy az akarat kifejezésének módjától függetlenül a számlanyitás ténye igazolja az önkéntes hozzájárulását a tartalmi szolgáltatások humor törvény szempontjából, és szigorúan véve szükségtelenné teszi a részletekkel kapcsolatos információkkal való ellátást ugyanazon mobil előfizetés.

Hogyan lehet pénzt visszaszerezni a as számból? Ha ennek ellenére történt egy megmagyarázhatatlan pénzkiesés egy mobilszámláról, meg kell próbálnia emlékezni arra, hogy van-e bosszantó SMS-t a as számra, például azzal a javaslattal, hogy megtudja a legpontosabb időjárás-előrejelzést vagy ellenőrizze az órákat a Londoni Megfigyelőközpontnál?

Vagy talán az internetes szörfözés hevében telefonszámot írtak be, hogy regisztrálási kódot kapjanak valamilyen kevésbé ismert, de csábító erőforráshoz? A as számú fizetős szolgáltatások elérhetőségének ellenőrzésére szolgáló szolgáltatások Annak elkerülése érdekében, hogy spekuláljon, a szolgáltatást és mindegyik szolgáltatónak meg kell adnia a rendelkezésre állásról való tájékoztatáshoz fizetett szolgáltatások kapcsolódik a számához, beleértve a számra történő előfizetéseket A leginformatívabb a webes felületen keresztüli hozzáférés személyes fiókés ha nincs internet, vagy nem kívánja használni, akkor a jó öreg USSD kérés segít.

Ha a megszerzett tudás azt mutatta, hogy előfizetések vannak, és ezért gyorsan a pénzt terhelik a számláról, ne habozzon. Ugyanazon eszközök használatával le kell tiltania az előfizetést, és a pénzfelvétel megáll.

Ez humor törvény szempontjából személyes fiók, a személyes segítségnyújtási szolgáltatások és a támogatási szolgáltatás felhívása alapján történik. Az itt megadott USSD parancsok lehetővé teszik a kívánt humor törvény szempontjából kiválasztását is - "letiltás".

Ezenkívül a fizetett előfizetés gyors gyógymódja, amikor a felhasználó SMS-t kap a szolgáltatás aktiválásáról, a válasz STOP szóból álló válaszüzenet lesz. A felhasznált pénzeszközök visszatérítése A szükségtelen fizetett előfizetéshez szükséges pénz elvesztése véletlenszerűen, gondatlanság vagy tudatlanság, és még inkább valaki önző szándéka miatt, minden bizonnyal ösztönözni fogja az igazságosság helyreállítását. Vissza szeretném adni azt, amit elvesztettek a szám miatt, de itt van a nehézség.

Mint már említettem, a szolgáltató szempontjából, nevezetesen, humor törvény szempontjából neki, és neki számít, hogy magával a felhasználóval önkéntesen, még ha nem is tudatosan, hanem humor törvény szempontjából hajtjuk végre az igényét, ami a fizetett előfizetés aktiválásához vezetett, és ennek eredményeként pénzeszközök leírására.

A konzultáció hasznos volt Ami már elhangzott, nem azt jelenti, hogy nincs szükség kipróbálásra, hanem szükség van, és az internet tele van történetekkel és a sikeres szemüveg károsítja a látását. A képvesztés elkerülése érdekében a tömeges esetekben, amikor a fizetett előfizetések problémája köztudottá válik, a társadalmi hálózatokban túlzásba kerülnek, a szolgáltatók félúton találkoznak és visszaállítják előfizetői pénztárcájuk állapotát, amelyek tudatlanságuk és figyelmetlenségük miatt elszenvedtek.

A tudás nem felesleges, axióma, és a saját pénzének biztonsága szempontjából is. Ha van egy ötlete a fizetett előfizetések eszközéről, humor törvény szempontjából a számot is, arról, hogy valaki másnak a rövid SMS számok érdekében dolgozzon, könnyebb navigálni, könnyebb elkerülni a hibákat, és több esély van arra, hogy ne bánjuk el az elveszített pénzt és időt.