Az esti látomás szerint, My students


Június Ismertető Tóth Árpádot magától értetődően szokás azok közé sorolni, akik a magyar líra szemlélet- hang- és formaváltásának forradalmát a század elején véghezvitték.

az esti látomás szerint látás minimális távolsága

Kevesen tudják, az esti látomás szerint nem szerepelt a Holnap antológiában, nem publikált a Nyugat előfutárainak tekintett folyóiratokban, de még magában a Nyugatban is csak az első évfolyam vége felé bukkant fel - akkor viszont rögtön teljes költői vértezetben.

Verseiről életében is, halála után is mindig ugyanazt mondják értékelői: szelíd, finom, érzékeny, halk, borongós. Ezek a jelzők bár közhelyszerűek, igazak, ám azt nem érzékeltetik, hogy Tóth Árpád a maga csendes, szinte észrevétlen modorában a század első évtizedeinek tárgyi világát, megváltozott valóságát emelte be a poézisba, ahogy verseiben lírai tényezőként bukkan fel a telefon, a villamos, a rádió, a trafikoslány vagy a lakbér.

kórtörténet szemészet műtéti szemészeti horgok

Összetéveszthetetlenül egyéni hangja különösen akkor válik szembeőtlővé, ha melankóliában, borongós, világfájdalmas alapélményben rokonait, Komjáthy Jenőt, Reviczky Gyulát mellé állítjuk: a Tóth Árpád-i magány és enerváltság elődeiéhez képest modern és zaklatott. Költészete mégis harmonikus egész, belső törések nélküli; pályakezdésétől utolsó verséig gazdagodik, mélyül a hangja, keserűbb és szemérmesebb lesz, de alapjában véve nem változik.

Klasszikus darabjai Az új tavaszra; Esti sugárkoszorú; Április; Elégia egy rekettyebokorhoz; Hajnali szerenád; Lélektől lélekig valószínűleg mindig is helyet kapnak a legszebb magyar versek gyűjteményeiben.

az esti látomás szerint világnézet filozófia

Tóth Árpád-problémákat az irodalomtörténet tulajdonképpen sosem ismert, kivéve talán az ötvenes évek végének azt a halva született kísérletét, hogy a költészete nem éppen csúcspontjának számító, Az új Isten című vers ürügyén "forradalmat előkészítő, nagy költészetté" minősítsék az esti látomás szerint írott műveit, s az életművet ebből magyarázzák.

Támadások Tóth Árpádot sohasem érték, s még aki paródiát az esti látomás szerint róla, Karinthy Frigyes is azt vallotta, hogy "egy kedves és szuggesztív, meleg művészettel igazolt modor hatott meg.

az esti látomás szerint sterlitamak szemészet

Megszerettem finom fájdalmait és szordínós szavait". Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői.

az esti látomás szerint